ARALSJÖN

12:54 Unknown 0 Comments

boat, sea, ship, transport, transportation, vehicle iconSO/GEOGRAFI
ARALSJÖN
Vad är Aralsjön och vart ligger det? Det ska ni få lära er nu! Se nedan!

Aralsjön är en saltsjö i Centralasien. Den ligger på gränsen mellan Kazakstan och Uzbekistan. Arean runt saltsjön år 1960 var ungefär 64 000 km², men nu är den ca. 80% mindre. Aralsjön var tidigare världens fjärde största insjö. Salthalten har ökat med ungefär 10ggr, från 1% till över 10%.Sjöns tillopp kommer från floderna Syr-Darja och Amu-Darja. Aralsjön är en så kallad "avloppslös" sjö och tillrinningen balanseras endast av avdunstning. Aralsjöns nivå har varierat mycket under tidernas gång. Under förhistorisk tid har nivån varit så hög att sjön haft avlopp i Kaspiska havet. Sedan 1800-talet sjön haft stort intresse och man har noga följt vattenståndet som visar en kraftig årstidsvariation överlagrat på en sjunkande trend med avbrott för vissa återhämtningar.

Fram till mitten av 1900-talet låg vattennivån ganska jämnt på ena sidan medan den andra halvan minskade. Det blev så eftersom det blev mer folk som konstbevattnade. På Google Maps syns det tydligt hur sjön har minskat. Aralsjön har delats upp i tre mindre sjöar.

Bland de få faktorer som ökar tillflödet till Aralsjön kan nämnas att Rogundammen i Amu-Darja tillflöde Vachsj tagits ur bruk, samt att de förstörda odlingsarealerna minskar avdunstningsförlusterna. Genom omfattande insatserna börjar har de tre mindre sjöarna åter börjat växa och salthalten i vattnet sjunkit till 1960-talets nivå.

Här nedan finns det en liten film som handlar om Aralsjön. Tyvärr är texten på Engelska! Se nedan!

 
Här finns det några bilder på Aralsjön!
Aralsjön (förr)!

Aralsjön (Nu)!

Övergivna skepp!

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.