FONETIK

11:23 Unknown 0 Comments

language, live, setting, windows iconENGELSKA
FONETIK
När du slår upp ett ord i en engelsk ordbok brukar det stå något inom parentes. Den specifika stilen inom parentes kallas för Fonetisk skrift. Fonetik visar hur du ska uttala ordet.


 Många fonetiska tecken ser vanliga ut medan andra ser helt annorlunda ut.

Här nedan finns det fonetiska alfabetet! Se nedan!

A [ei]
B [biː]
C [siː]
D [diː]
E [iː]
F [ef]
G [dӡiː]
H [eӀtʃ]
I [aI]
J [dӡeI]
K [keI]
L [el]
M [em]
N [en]
O [əʊ]
P [piː]
Q [kjuː]
R [ɑː]
S [es]
T [tiː]
U [juː]
V [viː]
W [ˈdɅbljuː]
X [eks]
Y [waI]
Z [zed]

  • Två prickar [ː] efter ett tecken betyder att ljudet ska vara långt!

  • Ett streck [ˈ] visar var betoningen ligger!

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.