MEDIAN

14:43 Unknown 0 Comments

clapboard, clipboard, document, documents, file, paper iconMATEMATIK
MEDIAN
Nu ska ni få lära er hur man räknar medianen av några tal!
Se nedan:

Om du ska få fram medianen av några tal så ska du placera talen i storleksordning och det tal som är i mitten är medianen. Finns det två tal i mitten så ska du addera talen och sedan dela det på två.


EXEMPEL:          Vad är medelvärdet av 4,2,7,3 och 9?

  1. Skriv talen i storleksordning!      2,3,4,7,9
  2. Nu kollar du på det talet som är i mitten, det är medianen.

EXEMPEL:        Vad är medelvärdet av 9,2,7 och 5?

  1. Skriv talen i storleksordning!     2,5,7,9
  2. Nu adderar du de tal i mitten.       5+7 = 12
  3. Dividera svaret (12 i detta fall) med två!
  4. Svar = 12/2 är 6!

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.