ASTRONOMI

10:34 Unknown 0 Comments

clear, forecast, moon, night, stars, weather iconNO / NATURKUNSKAP
ASTRONOMI
VAD ÄR ASTRONOMI?
Astronomi är läran om universum och himlakropparna. Den består av kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av universum. Astronomin är ett av de äldsta vetenskapsfälten ock kan spåras tillbaka till de tidigaste kända civilisationerna. Det var när teleskopet uppfanns som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin ålder utvecklas astronomin snabbt idag och ny kunskap kommer fram i snabb takt.
Teleskop

Astronomi bör inte blandas ihop med astrologi, även om tidiga astronomer ofta även varvad vi idag kallar astrologer. Numera är ämnena strikt skilda ifrån varandra. Istället är astrofysik nära relaterat och termen används ibland synonymt med modern astronomi.

Från 1900-talet har astronomin delats upp i två huvudsakliga fält. De heter teoretisk astronomi och observationell astronomi.Teoretisk astronomi försöker förklara händelser och göra prognoser om olika fenomen i universum. Observationell astronomi koncentrerar sig på att hämta och analysera data. De båda fälten kompletterar varandra väldigt bra. 
 Amatörer har en viktig roll inom astronomin, främst inom att upptäckt och observation om tillfälliga fenomen som kometer och supernovor.
 Utrustningen inom astronomin är bland de kostsammaste och avancerade som över huvud taget förekommer inom vetenskap.

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.