ÄMNEN OCH DESS FAROSYMBOLER

08:58 Unknown 0 Comments

anatomy, animal, atomy, barebone, body, bone, bones, cadever, carcase, carcass, corpse, corse, dead, death, ecology, fish, frame, skeleton, skull, stiff iconNO / KEMI
NÅGRA ÄMNEN OCH DERAS FAROSYMBOLER

Här nedan finns det en lista på några ämnen och deras farosymboler:

 • Aceton Farosymbol för kemiska produkter som klassificerade som extremt eller mycket brandfarliga. Eldsymbol.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors. 
 • Lacknafta Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som miljöfarliga.
 • Jod Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som miljöfarliga.
 • Kalciumoxid Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors.
 • Kacium Farosymbol för kemiska produkter som klassificerade som extremt eller mycket brandfarliga. Eldsymbol.
 • Blyoxid Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga. Dödskallesymbol.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som miljöfarliga.
 • Natrium Farosymbol för kemiska produkter som klassificerade som extremt eller mycket brandfarliga. Eldsymbol.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som frätande.
 • Salpetersyra (konc) Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som frätande.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som oxiderande.
 • Saltsyra (konc) Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som frätande. 
 • Svavelsyra (konc) Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som frätande.
 • T-röd Farosymbol för kemiska produkter som klassificerade som extremt eller mycket brandfarliga. Eldsymbol.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors.
 • Klor (gas) Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga. Dödskallesymbol.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors.   Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som miljöfarliga. 

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.