NO / FYSIK

17:11 Unknown 0 Comments

NO / FYSIK
VAD ÄR:

  • Densitet: anger hur många gram 1 cm3 av ämnet väger.
  • Smältpunkt är den temperatur då ämnet övergår från fast till flytande form.
  • Smältvärme är den energimängd som behövs för att överföra 1 kg av ämnet från fast till flytande form.
  • Specifik värmekapacitet är den energimängd som behövs för att höja temperaturen 1 grader hos 1 kg av ämnet.
  • Längdutvidgningskoefficient: anger längdökningen (i meter) hos en stav med längden 1 meter när temperaturen höjs 1 grader.
  • Resistivitet: resistansen hos en tråd med längden 1 meter och genomskärningarean 1mm2.
  • Kokpunkt är den temperatur då vätskan kokar (övergår från vätska till gas).
  • Ångbildningsvärme är den energimängd som behövs för att överföra 1 kg av ämnet från vätska till gas.


0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.