NO / FYSIK

11:07 Unknown 0 Comments

NO / FYSIK
AGGREGATIONSTILLSTÅND OCH FASÖVERGÅNGAR

Materia förekommer mest i de tre formerna fast, flytande och gas.                                                                                                                IS
Is, vatten och ånga består av samma molekyler. I isen sitter molekylerna bundna till bestämda platser.

                                                                        VATTEN
När isen värms blir molekylernas svängningar kraftigare. Molekylerna är inte bundna till bestämda platser. Isen smälter vid 0 grader.

                                                                          ÅNGA
När temperaturen blir 100 grader blir molekylerna rörelser så kraftiga. De frigör sig från varandra. När vattnet kokar övergår det till ånga.


Här nedan finns exempel på olika ämnen:

Fasta ämnen = Koppar, Järn, Is, Glas, Plast och sten.

Flytande ämnen = Olja, mjölk, Vatten, sprit och bensin.

Gas = Syre, Vattenånga, Koldioxid och Väte.

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.