EKVATION

20:57 Unknown 0 Comments

math iconMATEMATIK
EKVATION
Ekvationer är en likhet på båda sidorna om likhetstecknet.

Det finns 2 led, höger- och vänster led. Ett exempel är x +1 = 10.


Lösningen är x = 9. Då blir vänster ledet 10. Höger led är sedan tidigare 10. När 10 = 10 ( vilket är för denna ekvation) har vi bevisat att detta är en ekvation.

Metoder för att lösa en ekvation :

ADDITION
X + 2 = 15
X + 2 - 2 = 15 - 2
X = 13

Vi vill få x ensam på ett av leden och därför subtraherar vi med 2 på båda leden.

SUBTRAKTION
X - 2 = 5
X - 2 + 2 = 5 + 2
X = 7

För att få x ensam adderar vi med 2 på båda leden.

MULTIPLIKATION
3 * X = 9
3 X = 9
3 X / 3 = 9 / 3
X = 3

För att få x ensam måste vi dividera med 3. 3 X / 3 = X.

DIVISION
X / 4 = 5
X / 4 * 4 = 5 * 4
4 / 4 = 20
X = 20

Här multiplicerar man med 4 för att få x ensam. Om man multiplicerar X / 4 med 4 får vi X. X / 4 * 4 = 4 X / 4 = X

/ = Delat
* = Gånger

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.