NO / KEMI!

13:38 Unknown 0 Comments

                                                                    NO / KEMI
                                                               GRUNDÄMNEN

Av alla ämnen vi känner till, finns det vissa som skiljer sig från de övriga genom att alla atomerna i ämnet är likadana. Det består alltså bara av enda ett slags atomer. Sådana ämnen kallas grundämnen.
Järn, svavel, aluminium, bly, koppar, syre och kol är exempel på grundämnen. Det betyder att en kolbit bara består av kolatomer.

Det finns cirka 90 olika grundämnen som kallas naturlig, eftersom de förekommer i naturen. På konstgjord väg har man lyckats framställa ytterligare ett tjugo-tal.

Grundämnen delas i 2 grupper, metaller och icke-metaller.

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.