MATEMATIK

14:52 Unknown 0 Comments

circle, outline iconMATEMATIK
KORT FAKTA OM CIRKELN OCH FLER
Vad är en cirkel, vad är en korda m.m. Det ska ni få lära er nu. Läs nedan!
 • En cirkel är en mängd punkter som allihopa ligger på samma avstånd från medelpunkten.

Cirkel med medelpunkt markerad!


 • Radien är en sträcka som går från medelpunkten till en punkt på cirkeln.

Radien!

 • Kordan är en sträcka som går mellan två punkter på cirkeln.
Korda!


 • Sekant är en linje som skär en cirkel i två punkter.
Sekant!


 • Diametern är den längsta kordan i cirkeln. Diametern går rakt över medelpunkten. En diameter = Två radier!
Diametern!

 • Cirkelbåge. En kordas ändpunkter delar cirkeln i två cirkelbågar.

Cirkelbåge!

 • Halvcirkeln. Om kordan är diameter delas cirkeln i två halvcirklar.
Två halvcirklar!

 • Cirkelsektorn begränsas av två radier och en cirkelbåge, vinkeln mellan radierna kallas medelpunktsvinkel.
Sektor!

 • Koncentriska cirklar är två cirklar med samma medelpunkt. Området mellan cirklarna kallas cirkelring.
Cirkelring!

 • Cirkelområdet är alla punkter inom cirkeln.
Cirkelområde

 • En Cirkelkvadrant är en fjärdedel av ett cirkelområde.
Det prickiga är en cirkelkvadrant.

 • Cirkelsegment är den del av cirkelområdet som begränsas av en cirkelbåge.
Cirkelsegment!

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.