ELEKTROKEMI

09:09 Unknown 0 Comments

lamp iconNO / KEMI
KORT FAKTA OM ELEKTROKEMI

Ø      Atomer omvandlas till positiva eller negativa joner genom att lämna ifrån sig eller ta upp elektroner.
Ø      Joner omvandlas till atomer genom att ta upp eller lämna ifrån sig så många elektroner att atomen blir elektrisk neutral.
Ø      Metaller som inte gärna bildar joner kallas ädla. Oädla metaller blir lätt joner.Ø      Metallerna ordnas i spänningsserien med hänsyn till hur ädla de är.
Ø      Om två olika metaller sänks ner i en jonlösning, får man ett galvaniskt element.
Ø      Med en ackumulator menar man ett galvaniskt element som kan laddas upp.
Ø      Elektrolyt är en lösning som innehåller joner.
v     Vid elektrolys omvandlas jonerna till atomer.
ü      Den elektrod som ansluts till den positiva polen kallas anod. Den som ansluts till den negativa polen kallas katod.
  • Den reaktion som sker då ett ämne förenar sig med syre kallas oxidation.
  • Den reaktion som sker när ett ämne befrias från syre kallas reduktion.
v     Oxidation kan också ske utan syre. Ämnen som oxiderar lämnar från sig elektroner. Ämnen som reduceras tar till sig elektroner.

0 kommentarer:

Kommentera gärna, men följ reglerna som ni även finner här nedan!

Regler för att kommentera:

Du får EJ...

1. Använda svordomar!
2. Länka till virussidor eller liknande!
3. använda bilder med dåliga betydelser eller liknande!
4. Svara på andras kommentarer med förnedringar eller liknande.

Om man inte följer reglerna så raderas kommentaren.